Vårt golv består av halvmetersbreda träsjok av antigen tre- eller femmeterlängder. Dessa bildar ett helt golv utan springor vid ihopbyggnad.
Vid uppreglad golv lägger vi ett regelverk under hela golvet för att göra det stabilt och jämnt. Detta används i dom flesta fall när man har en skarp lutning eller mycket/många hålor där golvet skall läggas.

Reglat Golv

Oreglat Golv